ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียติคโอเชี่ยน

ASIATIC OCEAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005795
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 370,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 155 ซอยเลื่อนฤทธิ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ