ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหแป้งมันและพืชผลไทย

UNION THAI FLOUR LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003205
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/10/2500 พ.ศ. (66 ปี 6 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/10/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 418 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ