ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำวัฒนาพาณิชย์

NUMWATTANA PARNIT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103489000250
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/11/2489 พ.ศ. (77 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/11/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1662 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น