ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาการพาณิชย์

PHANANARN IRADING LIMITED PARIMERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาการพาณิชย์ (ID: 0103492001661) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/11/2492 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 15 ถนนลูกหลวง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 130,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103492001661
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/11/2492 พ.ศ.
(74 ปี 7 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
19/11/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
130,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง