ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งเสริมการค้าไม้และพืชผลไทย

SIAM TIMBER & PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494003202
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/5/2494 พ.ศ. (73 ปี 1 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
1/5/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 129 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น