ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวไท้ฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002133
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 10 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
30/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 68 ถนนกรุงเกษม (ตรอกธรรมา) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น