ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ่งเซ้ง

HONG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492001407
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2492 พ.ศ. (74 ปี 11 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
28/4/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 552 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น