ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเฮง

CHUA HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002684
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/9/2495 พ.ศ. (71 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/9/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 638ส1. ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น