ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทสยามทิมเบอร์

SIAM TIMBER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001269
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/6/2494 พ.ศ. (72 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1064 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น