ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบุรีซุนฮวดเชียง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005477
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
19/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 193 ถนนเทอดไทย แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96203 การบริการฟอกและย้อมสี