ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหศรีไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103505008141
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2505 พ.ศ. (61 ปี 6 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
28/11/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 341 ตรอกพระยาดำรงค์ ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96203 การบริการฟอกและย้อมสี