ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ้าไทยอุตสาหกรรม

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ้าไทยอุตสาหกรรม (ID: 0103502004641) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/9/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 46 ถนนเพ็ชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การบริการฟอกและย้อมสี มีทุนจดทะเบียน 250,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502004641
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/9/2502 พ.ศ.
(64 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
4/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
250,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
96203 การบริการฟอกและย้อมสี

บริษัทที่คล้ายคลึง