ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงย้อมผ้าชะวา

JAYA DYEING FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498002090
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/5/2498 พ.ศ. (68 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/5/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7/3 ซอยทองหล่อ ถนนกรุงเทพ-สมุทรปราการ แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96203 การบริการฟอกและย้อมสี