ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูษาไทย

PHUSATHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103507002654
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2507 พ.ศ. (60 ปี 2 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
30/3/1964 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 125 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96203 การบริการฟอกและย้อมสี