บริษัท ควอลิตี้ ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

QUALITY DESIGN & DEVELOPMENT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539058746
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/5/2539 พ.ศ. (28 ปี ที่แล้ว)
21/5/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 55/22 ซอยตัณฑวุฒิ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม