บริษัท ภาถนัดดี จำกัด

PA THANAD DEE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539050818
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/4/2539 พ.ศ. (28 ปี 21 วัน ที่แล้ว)
29/4/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 99/32 หมู่ที่ 7 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม