บริษัท เอ็มโปร แอนด์ เคม จำกัด

MPRO & CHEM CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539051202
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/4/2539 พ.ศ. (28 ปี 24 วัน ที่แล้ว)
30/4/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 100/28 หมู่ที่ 7 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม