บริษัท โซลิด ออยล์ จำกัด

SOLID OIL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539056522
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/5/2539 พ.ศ. (28 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
15/5/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 889 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 324-6 ชั้น 32 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม