บริษัท สี่ดาวเงิน จำกัด

SEE - DAO - NGERN CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539051695
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/5/2539 พ.ศ. (28 ปี 27 วัน ที่แล้ว)
1/5/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 72/1 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม