บริษัท ธนชัยออยล์ จำกัด

TANACHAI OIL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539059751
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/5/2539 พ.ศ. (27 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/5/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 34/97 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม