ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งเซ่งง้วน

YONG SENG GUAN CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001251
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/9/2497 พ.ศ. (69 ปี 8 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
22/9/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 51,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 919 ถนนริมคลองบางหลวง แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น