ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทอผ้าฮะเซ่งเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002838
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2495 พ.ศ. (71 ปี 5 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/11/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 58 ตรอกสองพระ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ