บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส จำกัด

BRISTOL-MAIYORS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105515008633
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/12/2515 พ.ศ. (51 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
1/12/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 42/2 หมู่ที่ 10 อาคารเตียวฮงบางนา ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค