บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด

CONTINENTAL-PHARM COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516000415
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2516 พ.ศ. (51 ปี 4 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
11/1/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 85/5 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค