บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด

JANSSEN-CILAG CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105515009044
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/12/2515 พ.ศ. (51 ปี 5 เดือน ที่แล้ว)
20/12/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 134/2 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค