บริษัท บุญนาคโอสถ จำกัด

THE BOONNARK MEDICAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516000776
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/1/2516 พ.ศ. (51 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
22/1/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 27/28 หมู่ที่ 8 ถนนชักพระ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค