ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉื่อ จิ้น ฮั้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103485000042
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/2/2485 พ.ศ. (82 ปี 3 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
4/2/1942 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 6 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น