ห้างหุ้นส่วนสามัญ พาดสายใต้เซ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102500001660
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2500 พ.ศ. (67 ปี 3 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/2/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 88 ถนนพาคล้าย แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป