ห้างหุ้นส่วนสามัญ บางรัก พู่แซ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บางรัก พู่แซ (ID: 0102500000370) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/1/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 17-19 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีทุนจดทะเบียน 432,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102500000370
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/1/2500 พ.ศ.
(67 ปี 5 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
28/1/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
432,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง