ห้างหุ้นส่วนสามัญ วัดเกาะพู่แซ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ วัดเกาะพู่แซ (ID: 0102500000337) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/1/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1476 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีทุนจดทะเบียน 420,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102500000337
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/1/2500 พ.ศ.
(67 ปี 5 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
26/1/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
420,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง