ห้างหุ้นส่วนสามัญ เล่งเน่ยยี่เฮงรักฮึ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501001191
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 411-421 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป