ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร้านผิ่นฮั่วเฮียง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร้านผิ่นฮั่วเฮียง (ID: 0102499000383) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/2/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 47 ถนนราษฎร์บำรุง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีทุนจดทะเบียน 720,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102499000383
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/2/2499 พ.ศ.
(68 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
18/2/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
720,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง