ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไมตรีจิตร พู่แซ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102500000345
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
26/1/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 420,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 33/1 ถนนไมตรีจิตร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป