ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร้านฝิ่นถนนตก

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501000128
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4 ซอยโรงวัว แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป