ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนศรีพาณิชย์

SOON LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001460
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/7/2493 พ.ศ. (73 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/7/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 187 ถนนเยาวราช ตรอกอิสรานุภาพ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์