ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตั้งเฮงล้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102504000188
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 1 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
22/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3/4 ถนนกล้วยน้ำไท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์