ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้วนฮั่วหลี

BUAN HUA LEE CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000032
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/1/2491 พ.ศ. (76 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/1/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 170 ถนนซอยสุกร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์