ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทพาณิชย์

NANTHA PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000742
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/1/2494 พ.ศ. (73 ปี 5 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
15/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 18 หมู่ที่ 2 ถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์