ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลิ่มชุนฮวด

LIM CHUN HUAD REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494000954
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/3/2494 พ.ศ. (73 ปี 1 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
27/3/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 350,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 407 ถนนทรงวาด (ตรอกโรงโคม) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป