ห้างหุ้นส่วนสามัญ เค่งเซ่งหลีค้วงกี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102504000749
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
4/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 140,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 251-253 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช