ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งเซี้ยงพานิช

YONG SIANG TRADING CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000141
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
21/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 130,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 10-12-14-16 ถนนพระราม 4 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช