ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชุณแสงหงษ์

CHOON SENG HONG REGISERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499001517
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
1/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 146-148 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช