ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหการค้ามะพร้าว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103489000543
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2489 พ.ศ. (77 ปี 11 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/5/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1466 ถนนหน้าสถานีรถไฟคลองสาน แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช