ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงฮะฮวด

KIANG HA HUAT & CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490001027
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/1/2490 พ.ศ. (77 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
6/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1342 ถนนทรงวาด (ตรอกเซ่อัน) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช