ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางหลวงพาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103489000845
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/9/2489 พ.ศ. (77 ปี 8 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/9/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 449-452 ถนนริมคลองบางหลวง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช