ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งอัน

SENG ANN CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103489000390
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/3/2489 พ.ศ. (78 ปี 3 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
6/3/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1340-6 ตรอกเซ่งอัน ถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช