บริษัท อัลติเมท ออว์ซัม จำกัด

ULTIMATE AWESOME COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564032933
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/2/2564 พ.ศ. (3 ปี 2 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/2/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1/127 หมู่ที่ 19ซอย นพรัตน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า