ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยกิจภิญโญ อิมปอร์ต เอ๊กซ์ปอร์ต

CHAIKIJ PINYO IMPORT EXPORT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521025208
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/12/2521 พ.ศ. (45 ปี 5 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
18/12/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 789/254 ซอยพุ่มหิรัญ 2 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า