ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาสูท

RAJAH SUIT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521020435
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/10/2521 พ.ศ. (45 ปี 8 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/10/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 542/21-22 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า