ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ดีไซด์

KINGS DESIGN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521022730
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/11/2521 พ.ศ. (45 ปี 7 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
8/11/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1659/18 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า